• Vertrouwenscontactpersoon

  Zinkwegse Boys vindt het belangrijk dat iedereen bij Zinkwegse Boys, van jeugd tot senioren maar ook supporters en bezoekers, prettig en veilig kunnen voetballen en onze vereniging kunnen bezoeken. De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en integer en behandelt zaken vertrouwelijk.

  De taken van de vertrouwenscontactpersoon zijn onder meer:

  • een luisterend oor bieden
  • verwijzen
  • adviseren van de voetbalvereniging
  • bij klachten doorverwijzen naar het bestuur.

  Het is ook een taak van ons allemaal om incidenten of vermoedens van ongewenst gedrag te melden bij de vertrouwenscontactpersoon.

  De vertrouwenscontactpersoon werkt volgens protocollen die door NOC/NSF zijn voorgeschreven en verwijst door, waar nodig.

  De vertrouwenscontactpersoon is verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur en rapporteert √©√©nmaal per jaar bij de ledenvergadering over de hoeveelheid incidenten. 


  De vertrouwenscontactpersoon van de Zinkwegse Boys is Wouter de Wit

   


  Contactgegevens:

  Tel: 06 18084603

  Mail: vertrouwenscontactpersoon@zinkwegseboys.nl