• In deze column moeten we het hebben over ons clubtakenbeleid in de jeugdafdeling en de continuïteit in het algemeen. In de ledenenquête in mei 2022 geeft 70% van de respondenten aan dat het vrijwilligers- en clubtakenbeleid niet passend is en anders moet. Sinds het begin van dit seizoen draaien alle seniorenteams een maand lang teamdiensten zoals de kantinebezetting op zaterdagmorgen en de bestuurskamer. Het team regelt het zelf onderling en schrijft zich in via voetbal.nl. Dit is niet vrijblijvend, want bij het niet vervullen van de taken door het team, wordt er niet gespeeld door het team. Dit lijkt goed te werken-doch met enige sturing vanuit het bestuur-, is de tussenstand na vier maanden. Voor de jeugd geldt dat elk jeugdteam twee keer per jaar een schoonmaakdienst heeft.

  Ogenschijnlijk lijkt het bij Zinkwegse Boys allemaal goed te gaan. Maar er liggen gevaren op de loer. Op cruciale posities is de continuïteit minder gewaarborgd dan dat het nu lijkt. Daarom geef ik een aantal concrete voorbeelden die gezicht geven aan de zorgen zoals die bij het bestuur en jeugdcommissie liggen. Wekelijks is het een hels karwei om voldoende scheidsrechters te vinden bij thuiswedstrijden van jeugdteams. Ook de oproep vanuit de jeugdcommissie voor versterking van ouders die jeugdactiviteiten willen organiseren, heeft helaas geen reacties opgeleverd. Veelal komt het erop neer dat er wordt gevist in dezelfde vijver van vrijwilligers die al veel doen. Veel kostbare energie gaat zitten in pleisters plakken zonder de wond te helen.

  Tijd dus voor een lang termijnoplossing: het clubtakenmodel gelijk te trekken voor zowel de senioren- als de jeugdafdeling. Het klinkt flauw, maar het is gewoon nodig om de club te laten draaien met dit ledenbestand. Ook de bestaande mensen die veel doen zijn vrijwilligers die dit in hun vrije tijd met veel plezier en passie doen en dat willen we graag zo houden. De ‘jeugdcommissie’ bestaat uit vier coördinatoren: Pim Moree, Martin Hordijk, Eelco Zijl en Bas Verzendaal die nu zelf ook als jeugdtrainer en teamleider met de poten in de modder staan.

   

  Verplichte vrijwilligerstaken, ook voor jeugdouders

  Veel leden realiseren zich onvoldoende dat zij of hun kinderen voor relatief weinig geld bij Zinkwegse Boys kunnen voetballen. Onze jeugdleden betalen rond de € 100,- per jaar, een prijs die bij andere sportverenigingen onhaalbaar is. Wij behoren in onze prijsstelling tot de laagste contributies van voetbalclubs op het eiland. Daarvoor krijgen ze ruime mogelijkheden om tot voetballen aangeboden, hetgeen alleen kan door een harde kern van vrijwilligers, een trouwe groep van sponsoren en een goed draaiende kantine.

  Je kind haalt veel plezier en levenslessen uit deze vereniging. Denk je ook niet: ik zal toch eens wat moeten gaan doen als ik wil dat mijn kind hier een prachtige en mooie periode doormaakt. Ik heb een tip: neem een teamtaak van je kind voor je rekening en meld je aan als vrijwilliger voor een functie binnen de vereniging. Het zou mooi zijn als er leden spontaan de bestuursvergadering binnen komen lopen om te melden dat ze beschikbaar zijn voor een commissiefunctie. Gek is dat niet, want 10 jaar geleden heb ik mij zo aangemeld bij de toenmalige jeugdcommissie om mijn actieve interesse kenbaar te maken. Nieuwe actieve leden zijn nodig om te verjongen en te zorgen voor nieuwe ideeën en elan binnen de commissies, het bestuur en de vereniging.

  Denk alvast na over de volgende activiteiten:

  • Fluiten van wedstrijden (uiteraard helpen we je met workshop of cursus)
  • Helpen organiseren van jeugdactiviteiten
  • Kantinediensten draaien (op trainingsavond of op zaterdag)
  • Helpen bij training geven van een jeugdelftal (JO19-1 en JO17-2 trainen nu 1x per week bij gebrek aan doordeweekse trainer)
  • Coördinerende rol als teamleider voor het jeugdteam (app-info uitwisseling)
  • Vervullen van openstaande jeugdcommissie of bestuursfuncties

  Graag nodig ik betrokken leden en jeugdouders uit om naar het interactieve deel van de ALV van 16 december (vanaf 20:45 uur) te komen. We willen de leden de overweging voorleggen om de jeugdouders ook verplicht vrijwilligerstaken te laten uitvoeren. Begrijp me niet verkeerd: het liefst willen we dat vrijwilligers het vanuit hun hart doen en niet omdat het verplicht is. Wat ga jij doen nadat je deze column hebt gelezen?

   

  ___________________________________________

   

  Klik hier voor het overzicht van alle columns.