• Gedragsregels Zinkwegse Boys

  Algemene gedragsregels v.v. Zinkwegse Boys:

  1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
  2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers of op de tribunes) te nuttigen dan in de kantine.
  3. Consumpties worden contant of met pinautomaat afgerekend.
  4. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
   -      Jeugdleiders en begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie
   -      Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
   -      Personen jonger dan 18 jaar
  5. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
  6. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
  7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
  8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
  9. Conform de wet mag er in de kantine niet meer gerookt worden.
  10. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:
   -      Maandag t/m donderdag van 18.00 tot 22.00 uur
   -      Zaterdag van 08.00 uur tot 18.30 uur
  11. Alcohol wordt geschonken op: (met uitzondering van besloten bijeenkomsten)
   -      Maandag t/m donderdag van 19.00 uur tot 22.00 uur
   -      Zaterdag van 12.00 uur tot 18.30 uur
  12. Contactpersoon voor het complex is Stefan de Goeij (06-40777870 of vvzwb@zinkwegseboys.nl).
  13. De velden alleen toegankelijk op trainingsavonden en wedstrijddagen.
  14. De v.v. Zinkwegse Boys is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of andersoortige schade aan (in bewaring gegeven) goederen. Inlevering van waardevolle spullen geschiedt op eigen risico.
  15. Grof of beledigend taalgebruik, zowel van jezelf als ook van je medespelers, daar wordt stevig corrigerend tegen opgetreden; grof of beledigend taalgebruik wordt niet getolereerd. Bezoekers vormen geen bedreiging – in woorden, gebaren of daden – voor anderen.
  16. Het is niet toegestaan om de kantine, bestuurskamer of de massagekamer te betreden met voetbalschoenen.
  17. Hou vooral in de avond rekening met de omgeving – dus geen onnodige herrie (geschreeuw of claxonneren).
  18. Heb respect voor andermans bezittingen, verniel of beschadig deze niet. Eventueel aangebrachte schade komt voor rekening van de overtreder.
  19. Gedraag je bij uitwedstrijden correct in de auto, bedank de chauffeur, want hij doet dit voor jou.
  20. De kleedkamers worden schoongehouden en onderhouden door vrijwilligers. Zorg dat kleedkamers, zowel uit als thuis, net zo netjes zijn nadat je er gebruik van hebt gemaakt als ervoor.
  21. Zet je voetbaltas en fiets buiten op de daarvoor bestemde plaatsen. Zo houden we ZWB ordelijk en voorkomen we problemen.
  22. Accepteer beslissingen van de wedstrijdleiding. Alleen de aanvoerder mag respectvol met de scheidsrechter communiceren gemaakte beslissingen of het verloop van de wedstrijd.
  23. De leden zijn verplicht om hun vrijwilligersdiensten uit te voeren.
  24. Alle leden/ouders hebben de morele plicht zich verdienstelijk voor de club te maken, door o.a. te helpen met het opruimen van de kleedkamer, vervoer, wasbeurten of helpen de goals te dragen.
  25. Het is de plicht van hoofd- en jeugdbestuur en de trainers/teamleiders de leden en hun ouders ook de clubs die we ontvangen aan te spreken op overschrijdend gedrag dat inbreuk doet op de gedragsregels die bij ZWB worden gehanteerd.

  Spelers en ouders:

  1. Laat de kinderen spelen, bemoei je er niet mee.
  2. Laat kinderen zelf hun keuzes maken (niet souffleren).
  3. Draag bij aan de club wat je kunt doen binnen je mogelijkheden.
  4. Meld je als speler aan en af bij de leiding. Als je het terrein opkomt, meld je je direct bij je leider. Vanaf dat moment ben je onder zijn hoede.
  5. In de kleedkamer geen tassen op de banken zetten. Dan heeft iemand anders namelijk minder ruimte om te zitten.
  6. Na de wedstrijd doe je handen schudden met de scheidsrechter en tegenstander (“goed gespeeld").

  Klik hier voor het informatieboekje Jeugdvoetbal - Seizoen 2019-2020

  Preventie alchohol- en middelengebruik, gamen en gokken

  Zinkwegse Boysvindt een gezonde leefstijl belangrijk en werkt hierin samen met Youz als het gaat om (preventie van) alcohol- en middelengebruik, gamen en gokken.  

  Youz is het jongerenmerk van Antes, specialist in de geestelijke gezondheidszorg. Jongeren tot en met 23 jaar (en hun omgeving) kunnen bij Youz terecht voor advies en behandeling wanneer er vragen zijn over of problemen zijn met middelen, gok- of gamegedrag.

  Klik hier voor ons beleid over alcohol- en middelengebruik.

   

  Zoek je meer informatie over alcohol, drugs, roken en gamen?

  Bezoek dan de website www.maakjekeus.nl. Naast informatie zijn andere belangrijke items die aan bod komen: hoe om te gaan met groepsdruk en nee leren zeggen.

   

  De website www.puberenco.nl  is er voor ouders. Hier vindt u informatie over de rol van ouders en docenten, tips en adviezen op het gebied van alcohol, drugs, roken en gamen. Op de website leest u  onder andere hoe u het beste het gesprek kunt aangaan.

   

  Het bestuur