• Gedragsregels Zinkwegse Boys

  Om de goede sfeer op onze vereniging te waarborgen, is het beleid van ZWB gericht op correct gedrag op en rond het veld. Wij verwachten dan ook dat iedereen zijn en haar eigen verantwoording hierin neemt. Hoewel het meeste voor zichzelf zou moeten spreken hebben we een aantal regels vastgelegd. 

  Algemene gedragsregels 

  1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
  2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het daar toe aangewezen terras.
  3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
   -  Jeugdleiders en begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie
   -  Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers
   -  Personen jonger dan 18 jaar
  4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
  5. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
  6. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
  7. Ten aanzien van gedragsregels omtrent grensoverschreidend gedrag volgens wij de aanwijzingen en adviezen van NOC*NSF gedetaileerde informatie vind u hier
  8. Conform de wet roken in de kleedkamers en kantine niet toegestaan.
  9. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:
   Maandag t/m donderdag van 18.00 tot 01.00 uur
   Zaterdag van 08.00 uur tot 01.00 uur
   Vrijdag alleen wanneer er een bijeenkomst is.
  10. Alcohol wordt geschonken op: (met uitzondering van besloten bijeenkomsten)
   Maandag t/m donderdag van 19.00 uur tot sluitingstijd.
   Vrijdag tijdens een bijeenkomst.
   Zaterdag van 12.00 uur tot sluitingstijd.

  Bovengenoemde tijden zijn richtlijnen. Dit kan dus betekenen dat de kantine eerder dichtgaat. 

  Ten alle tijde zullen de tijden conform de horecavergunning zijn. T.w. na middernacht geen gasten meer ontvangen en 01.00 uur dicht. Geldt voor de gehele week.

 • Regels in om het complex

  1. Contactpersoon voor het complex is Stefan de Goeij.
  2. De velden zijn alleen toegankelijk op trainingsavonden en wedstrijddagen.
  3. De v.v. Zinkwegse Boys is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of andersoortige schade aan (in bewaring gegeven) goederen. In bewaring geven van waardevolle spullen geschiedt op eigen risico.
  4. Het is niet toegestaan om de kantine, bestuurskamer of de massagekamer te betreden met voetbalschoenen.
  5. Hou vooral in de avond rekening met de buurtbewoners – dus geen onnodige herrie (geschreeuw of claxonneren). Hou rekening met de snelheid (30km-zone) en zorg dat de fietsverlichting werkt.
  6. Heb respect voor andermans bezittingen, verniel of beschadig deze niet. Eventueel aangebrachte schade komt voor rekening van de overtreder.
  7. De kleedkamers worden schoongehouden en onderhouden door vrijwilligers. Zorg dat kleedkamers, zowel uit als thuis, net zo netjes zijn nadat je er gebruik van hebt gemaakt als ervoor.
  8. Zet je voetbaltas en fiets buiten op de daarvoor bestemde plaatsen. Zo houden we ZWB ordelijk en voorkomen we problemen.
  9. Honden aan de lijn en ruim de hondenpoep zelf op.
  10. Het is ten strengste verboden vuurwerk af te steken op ons sportcomplex. Bij een overtreding wordt de betrokkene gesommeerd het sportterrein te verlaten.
  11. Het bij je hebben, gebruiken of verhandelen van soft en/of hard drugs is op het gehele complex verboden.
  12. Wij verzoeken je niet te roken langs de lijn tijdens jeugdwedstrijden.

   

  Omgang met elkaar en richting de club

  1. Grof of beledigend taalgebruik, zowel van jezelf als ook van je medespelers, daar wordt stevig corrigerend tegen opgetreden; grof of beledigend taalgebruik wordt niet getolereerd. Bezoekers vormen geen bedreiging – in woorden, gebaren of daden – voor anderen.
  2. Gedraag je bij uitwedstrijden correct in de auto, bedank de chauffeur, want hij doet dit voor jou.
  3. Accepteer beslissingen van de wedstrijdleiding. Alleen de aanvoerder mag respectvol met de scheidsrechter communiceren gemaakte beslissingen of het verloop van de wedstrijd.
  4. De leden zijn verplicht om hun vrijwilligersdiensten uit te voeren.
  5. Alle leden/ouders hebben de morele plicht zich verdienstelijk voor de club te maken, door o.a. te helpen met het opruimen van de kleedkamer, vervoer, wasbeurten of helpen de goals te dragen.
  6. Het is de plicht van hoofd- en jeugdbestuur en de trainers/teamleiders de leden en hun ouders ook de clubs die we ontvangen aan te spreken op overschrijdend gedrag dat inbreuk doet op de gedragsregels die bij ZWB worden gehanteerd.
  7. Bij overschrijdend gedrag van de omgangsregels, kan u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon. Voor meer informatie klik hier.
 • Spelers en ouders: 

  • Toon belangstelling. Probeer als ouder zoveel mogelijk te komen kijken bij de wedstrijden (uit en thuis). Voor kinderen is het erg belangrijk dat ouders betrokken zijn bij hun sport.
  • Plezier gaat voor presteren! Wees enthousiast en stimuleer zoon of dochter en de medespelers. In plaats van ‘heb je gewonnen?’ en ‘heb je gescoord?’ kun je ook vragen: ‘was het leuk?’ en ‘hoe ging het?’. Als een kind veel plezier beleeft aan het voetballen dan zal een kind ook gaan presteren naar zijn of haar kunnen.
  • Moedig aan, maar coach niet mee. Aanwijzingen geven is verwarrend en afleidend. Hoe goed bedoeld ook, als ouder je kind vanaf de kant coachen en vertellen wat hij moet doen is geen goed idee. Als er een coach is, maakt die afspraken met het team en die kunnen anders zijn als dat wat jij roept.
  • Moedig alle kinderen aan niet alleen die van jezelf. Niet alle ouders kunnen er altijd bij zijn. Als iedereen die er staat het hele team aanmoedigt is dat wel zo leuk voor allemaal.
  • Laat je kind zijn of haar sport zelf beleven. Zelf het 1e team nooit gehaald en is nu je missie dat je kind het wel haalt? Of wil je dolgraag dat de sporttalenten van je kind tot uiting komen? Allemaal heel logisch en prima zolang je die wensen en ambities voor jezelf houdt.
  • Laat je kind zelf aangeven en de leiding nemen in hoe intensief en hoog zij wil sporten. Dan beleeft het echt plezier aan zijn sport. De wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoor nu eenmaal bij voetbal. Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt.
  • Geef zelf het goede voorbeeld. Houd je mond tegen de scheidsrechter. Soms moeilijk, maar een must. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Dat moeten we de kinderen ook leren door het goede voorbeeld te geven.
  • Wordt ook een betrokken ouder. Wordt ook jeugdtrainer, leider of actief binnen de jeugdcommissie. Dat helpt! Voor je eigen inzicht en betrokkenheid, maar ook voor de club. ZWB is afhankelijk van het werk van vrijwilligers!