• De BlauwRoode Heerenclub. Nog in de vorige eeuw (1998) besloten een aantal fervente Zinkweggers  onder het genot van een biertje een aparte club op te richten met als doel: het ondersteunen van onze Zinkwegse Boys. De vereniging maakte in die periode moeilijke tijden door. Het ledenaantal was van dien aard, dat ze het hoofd amper boven water kon houden. De mannen bleken visionairs, want in plaats van een 'gewone' club van 100, zoals bij andere verenigingen vaak gebruikelijk, richtten ze een aparte club op met een eigen bestuur en een eigen boekhouding en dus eigen kas. Ze bedachten, dat de nieuwe club, de BlauwRode Heerenclub, zelf zou gaan bepalen, wat er met het door hen ingebrachte geld moest gebeuren. 

    Er kwam een bestuur: Melle van der Giesen, Arne Vos, Piet de Groot, Arie de Regt. En er moesten vergaderingen komen om het met elkaar eens te worden over de bestemming van het geld. Zo geschiedde. Die vergaderingen bleken een groot succes. Veel oude leden vonden hun weg terug naar onze club en voelden zich weer betrokken. En het ledenaantal groeide gestaag. Momenteel zijn er bijna 150 leden, die regelmatig bij elkaar komen om het verleden te laten herleven onder het genot van een drankje en een hapje. Eén keer per jaar wordt er een 'Heerendiner' georganiseerd. Telkens een hoogtepunt.

    Nog een hoogtepunt is 'De Adrie van Dam memorial': een weinig serieuze wedstrijd ter nagedachtenis aan een oud, zeer gewaardeerd, lid.

    De jaarvergadering wordt steeds opgeluisterd met een spareribs festijn. De mannen werden echte Heeren, die elkaar aanspreken met de voornaam, maar wel als heer. Dus: 'Heer Daan of Heer Melle' De aparte sfeer van dit illustere gezelschap is uniek.

    Het huidige bestuur, Ramon Orgers, Jeroen Brussee, Mark Veerman, Elmer Meijs en Ype Swart wil deze traditionele club nog lang in ere houden!

    'Heer' worden kan. Kosten €50,-  Opgeven bij één van de BRHC-bestuursleden. Deze zal uw aanvraag dan ter ballotage aan de 'Heeren' voorleggen.