• Algemene Leden Vergadering – 1 december 2023

  14 nov 2023
 • Op 1 december 2023 is om 19:30 onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gepland. Net als andere jaren hopen wij op jullie massale aanwezigheid.

  Tijdens deze Algemene Leden Vergadering zullen naast de reguliere agendapunten ook de Statutenwijzigingen met jullie besproken worden. Deze hebben met name betrekking op wijzigingen in regelgeving en tijd.

  Op verzoek liggen onderstaande documenten ter inzage in de bestuurskamer:
  - notulen alv 2022
  - statuten
  - jaarcijfers
  - huishoudelijk reglement
   
  Indien je niet aanwezig kunt zijn is het mogelijk iemand anders te machtigen, vraag dan een machtigingsformulier aan (vvzwb@zinkwegseboys.nl).