Corona beleid

Op deze pagina leest u informatie over hoe wij, Zinkwegse Boys, omgaan met de situatie rondom het Corona virus. En welk protocol we hanteren om het voor iedereen veilig te houden.

Tevens, verder naar beneden op de pagina, kan u het meeste recente nieuwsbericht van het bestuur rondom Corona teruglezen.

 


Het huidige Corona protocol

 

Algemene basisregels

Geldend voor alle personen die het sportpark van vv Zinkwegse Boys betreden!

Laten we met elkaar zorgen voor het goede verloop tijdens de trainingen, wedstrijden en bijeenkomsten op het complex van ZWB. Opdat we met elkaar weer veel plezier en vreugde mogen beleven tijdens het beoefenen van onze sport. Wijs elkaar dan ook op het naleven van alle gestelde maatregelen en spreek elkaar aan wanneer deze onvoldoende worden nageleefd.


Basisregels vanuit het RIVM en de Overheid:

 • Voor alles geldt à Gebruik u gezond verstand, dit staat voorop!
 • Hebt u klachten à blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Ben je 18 jaar en ouder? à Houdt 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen. à Met water en zeep, juist voor en na bezoek aan ons sportpark
 • Vermijd drukte en schud geen handen.
 • Nies en hoest in je elleboog.

 

Basisregels die gelden tijdens een bezoek aan sportpark De Beijerse Polder van ZWB:

 • Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar en de sporters moeten houden, tenzij t/m 12 jaar;
 • Voor binnen gelden maximum aantallen van 100 toeschouwers, hoewel bij ZWB er lang niet zoveel passen in de kantine, zonder reservering en gezondheidscheck, wel placeren (tenzij er sprake is van doorstroming van de toeschouwers);
 • Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers als je zonder reservering en gezondheidscheck, placering werkt;
 • Volg te allen tijde de looprichtingen die op het sportpark zijn aangegeven.
 • Bij gebruik/betreden van de kantine en de kleedruimtes dient u zich ook aan de specifieke richtlijnen te houden.
 • Zorg ervoor dat de begeleiding van het elftal op de hoogte is van uw komst en/of van de komst van uw kind(eren).
 • De teambegeleider is verantwoordelijk voor de spelers binnen de muren van het sportpark. Buiten het sportpark ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de ouders.
 • Eventuele aanwijzingen op trainings- en wedstrijddagen van bestuursleden en barpersoneel dienen direct opgevolgd te worden.
 • Bij calamiteiten is de teambegeleider verantwoordelijk voor de communicatie richting de ouders. Zorg dus dat u uw gegevens deelt met de aanwezige teambegeleider.

 

 

Het gedrag tijdens trainingen

Geldend voor alle spelers, trainers en ouders!

 

Naast de algemene basisregels van ZWB gelden er ook specifieke regels tijdens de trainingen die op het sportpark van ZWB plaatsvinden. ZWB verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen en nagestreefd door de gebruikers:

 

Afstandsbeperking:

 • Voor kinderen tot 18 jaar geldt er GEEN afstandsbeperking.
 • Voor personen van 18 jaar en ouder geldt een afstandsbeperking van 1,5 meter. Let op: tijdens de training en gedurende de spelvormen geldt deze afstandsbeperking NIET!
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand te houden tot hun trainers, leiders en ouders.
 • Personen van 13 jaar en ouder dienen wel 1,5 meter afstand te houden tot hun trainer en begeleider tijdens de training. Dit geldt vooral bij uitleg en stilstaande situaties.

 

Aankomst en vertrek:

 • Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar het sportpark.
 • Zorg dat je als trainer weet wie er aan- en afwezig zijn per training.
 • Houd u zich aan de  specifieke looproutes zoals aangegeven in de kantine.

 

Materiaalgebruik:

 • Al het gebruikte materiaal mag tijdens de training met elkaar gedeeld worden. Wanneer materiaal veelvuldig met de handen wordt aangeraakt verdient het stevige aanbeveling te worden gewassen na afloop van de training.
 • Vermenging van de teams is per 1 juli toegestaan. Het is dus mogelijk om onderling partijvormen te spelen.
 • Het gebruik van eigen materiaal van de trainer is toegestaan.
 • Bij het veelvuldig gebruik van clubmateriaal uit het ballenhok dient dit regelmatig schoongemaakt te worden met water en zeep. Daarnaast wordt verwacht dat het clubmateriaal zorgvuldig wordt gebruikt en opgeruimd na afloop van de training.
 • Te allen tijde mag er 1 trainer het ballenhok betreden om zijn spullen te pakken. Andere trainers houden 1,5 meter afstand.
 • Bidons van het team mogen NIET worden gebruikt, iedere speler dient een eigen bidon mee te nemen.

 

Specificaties voor toeschouwers:

 • Ouders hebben toestemming het park te betreden en de training te bekijken. Let wel dat ouders 1,5 meter afstand tot elkaar moeten bewaren als ze naar de training komen kijken.
 • Ouders mogen NIET in het kleedkamergebouw komen, dit is alleen toegankelijk voor spelers en begeleiders.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de coordinatoren (met gele hesjes) van ZWB op. Luister dan als eerste altijd naar je eigen trainer!
 • Informeer uw kind(eren) over de regels/maatregelen en vertel ze dat ze altijd de aanwijzingen van hun begeleiding opvolgen.
 • Stem met uw kind of de trainer van uw kind, uw contactgegevens af zoals het 06-nummer.

 


Het gedrag tijdens wedstrijden

Geldend voor alle spelers, begeleiders en toeschouwers!

 

Naast de algemene basisregels van ZWB gelden er ook specifieke regels tijdens de voetbalwedstrijden die op het sportpark van ZWB gespeeld worden. Ook alle bezoekende clubs dienen voorafgaand aan het bezoek aan ZWB  dit protocol doorgenomen te hebben. ZWB verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen en nagestreefd door alle gebruikers:

 

Aankomst en vertrek:

 • Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar het sportpark.
 • Zorg dat je als trainer weet wie er aan- en afwezig zijn per training.
 • Houd u zich aan de  specifieke looproutes zoals aangegeven in de kantine.

 

Voor en na de wedstrijd en tijdens de rust:

 • Voorafgaand aan de wedstrijd worden er geen handen geschud.
 • De pasjescontrole vindt altijd buiten plaats, op het veld.
 • Teams betreden gefaseerd het veld, zowel voor de warming-up als voor de aftrap.
 • De toss gebeurd op de gewone en traditionele wijze, maar er worden geen handen geschud.
 • Na de wedstrijd worden er wederom geen handen geschud.
 • Teams verlaten altijd gefaseerd het veld.
 • De rust vindt plaats op het veld. Kleedkamers kunnen hierbij niet worden gedeeld, en ieder team heeft een eigen kleedkamer toegewezen gekregen.

 

Tijdens de wedstrijd:

 • Vermijd schreeuwen! Doe het geven van aanwijzingen op spraakvolume en maak 1-op-1 contact met de speler.
 • Laat het uitgebreid juichen achterwege. Geef elkaar bijvoorbeeld een boks na het scoren van een doelpunt. Doe dit ook bij het oplossen van conflicten na een overtreding.
 • In de dug-out geldt ook de 1,5 meter afstand voor personen ouder dan 18 jaar. Personen die niet in de dug-out passen dienen naast de dug-out plaats te nemen op aparte stoelen, op 1.5 meter afstand.
 • Laat bij voorkeur alleen wisselspelers en trainers in de dug-out plaatsnemen. Eventueel kan één verzorger ook plaatsnemen in de dug-out.
 • Om de dug-out niet te laten uitpuilen wordt aangeraden leiders en specialistentrainers niet tot de wedstrijdselectie te laten behoren.

 

 

Specificaties voor toeschouwers:

 • Vermijd schreeuwen en zingen, laat het geven van aanwijzingen aan de training en moedig uw kind 1-op-1 aan wanneer hij of zij in de buurt is. Doe dit op spraakvolume.
 • Ouders en toeschouwers hebben toestemming het park te betreden en de wedstrijden te bekijken. Let wel dat ouders 1,5 meter afstand tot elkaar moeten bewaren als ze naar de training komen kijken.
 • Toeschouwers mogen NIET in het kleedkamergebouw komen, dit is alleen toegankelijk voor spelers en begeleiders.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de mensen van ZWB op. Luister dan als eerste altijd naar je eigen trainer!
 • Informeer uw kind(eren) over de regels/maatregelen en vertel ze dat ze altijd de aanwijzingen van hun begeleiding opvolgen.

 

 

Het gedrag in de kantine en bestuurskamer

Geldend voor alle leden van ZWB en geldend voor alle leden van bezoekende verenigingen en toeschouwers:

 

Naast de algemene basisregels gelden er ook specifieke regels voor het gebruik en het betreden van het kantinegebouw van ZWB. Hieronder vallen ook de bestuurskamer en de toiletten. ZWB verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen en nagestreefd door de gebruikers:

 

Looprichting:

 • Te allen tijde wordt u verzocht zich te houden aan de looprichting die geldt in de kantine van ZWB.
 • Er is een opstelling met een specifieke in- en uitgang gecreëerd die staat aangegeven met pijlen. Deze zijn zichtbaar op de muur en vloer van het kantinegebouw.
 • Voorafgaand aan het betreden van de kantine wordt verzocht uw handen te desinfecteren met gel middels het apparaat bij de ingang. Hier zijn ook papieren doekjes voorhanden.
 • Er zal u als bezoeker van het terras en/of kantine gevraagd worden uw gegevens achter te laten volgens het horeca protocol vanuit het RIVM.

 

Zitplekken:

 • ZWB heeft zitplekken gecreëerd volgens de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. U wordt verzocht zich aan de zitplekken te houden en te gaan zitten op de aangegeven plaatsen.
 • Met tafels en stoelen kan dus niet worden geschoven, ook personen onder 18 jaar dienen te gaan zitten op de aangegeven plekken.
 • Alle zitplekken zijn ingericht op de 1,5 meter afstand.
 • Wanneer u zich niet houdt aan de vaste zitplaatsen bestaat de kans dat u wordt verzocht de kantine, overkapping of het terrein te verlaten.
 • Wij vragen u bij het bestellen bij voorkeur te betalen met PIN.
 • Bij het bestellen en afhalen vragen we ook om rekening te houden met 1,5 meter afstand mocht er gewacht moeten worden in de rij.

 

Gebruik toiletten:

 • Het gebruik van de toiletten is voor iedereen toegestaan.
 • Zorg dat u voor het gebruik van het toilet uw handen desinfecteert met het daarvoor aanwezige middel. Deze staat bij de deur van het toilet.
 • Was na afloop uw handen bij de daarvoor toegewezen wasbak.
 • Maak tevens gebruik van de papieren doekjes die voorhanden zijn.

 

 

Gebruik bestuurskamer:

 • In de bestuurskamer is toegang voor 1 begeleider per team om zich te melden voorafgaand aan de wedstrijd en na afloop van de wedstrijd.
 • In de bestuurskamer kunt u zich melden voor (indien nog noodzakelijk) informatie omtrent kleedkamerindeling, veldindeling en andere vragen.
 • In de bestuurskamer is plek voor de gastvrouw/heer, wedstrijdsecretaris, scheidsrechters en bestuursleden. Andere personen worden niet in de bestuurskamer gewenst.
 • In de bestuurskamer geldt de 1,5 meter afstand en wordt gebruik gemaakt van de aangewezen zitplaatsen.

 

 

Het gedrag in het kleedkamergebouw

Geldend voor alle spelers en begeleiders van ZWB en bezoekende verenigingen!

 

Naast de algemene basisregels gelden er ook specifieke regels voor het gebruik van het kleedkamergebouw van ZWB. Ook alle bezoekende clubs dienen voorafgaand aan het bezoek aan ZWB dit protocol doorgenomen te hebben. ZWB verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen en nagestreefd door de gebruikers:

 

Spelregels:

 • Maximaal 6 spelers per kleedkamer voor senioren boven 18 jaar
 • Maximaal twee personen onder de douche (middelste douche niet gebruiken)
 • Houd altijd 1,5 meter afstand
 • Wachten in de kleedkamer niet toegestaan
 • Douche niet langer dan noodzakelijk, snel omkleden
 • Gebruik je gezonde verstand!
 • Betreed en verlaat het kleedkamergebouw gefaseerd en niet met meerdere teams tegelijk.

 

Indeling:

 • Alle jeugdteams worden geacht zich thuis om te kleden en te douchen
 • Jeugdteams krijgen wel alleen een kleedkamer om alleen schoenen om te wisselen
 • Geen ouders in de kleedkamers toegestaan
 • De limonadepauze vindt op het veld plaats
 • Seniorenteams dienen wel 1,5 meter afstand te houden in de kleedkamer. Daarom krijgt ieder seniorenteam, waar mogelijk, 2 kleedkamers tot zijn beschikking.
 • Te allen tijde mag er 1 trainer het ballenhok betreden om zijn spullen te pakken. Andere trainers houden 1,5 meter afstand.

 

Gebruik toiletten:

 • Het gebruik van de toiletten alleen voor spelers en begeleiders toegestaan.
 • Zorg dat u voor én na het gebruik van het toilet uw handen desinfecteert met het daarvoor aanwezige middel.
 • Maak tevens gebruik van de papieren doekjes die voorhanden zijn.

 

Gebruik douches:

 • Het is toegestaan voor senioren spelers, begeleiders en scheidsrechters om te douchen na afloop van de training of wedstrijd.
 • Maak uitsluitend kort gebruik van de douches die beschikbaar gesteld zijn door ZWB.
 • Maak tijdens het douchen geen fysiek contact met anderen, betreed en verlaat tevens gefaseerd de douches zodat het contact vermeden kan worden.
 • Na het verlaten van de kleedkamer wordt gewenst hem compleet en schoon op te leveren. Dit wordt na afloop zorgvuldig gecontroleerd en eventuele sancties zullen op het desbetreffende team worden verhaald.

Laatste Zinkwegse Boys nieuwsbericht rond Corona op de website van 16 september 2020:


Beste sportvrienden,

We zijn alweer drie weken onderweg! De realiteit is dat dit een onzeker en grillig seizoen gaat worden zolang er geen vaccin is. Het kan zijn dat dingen anders gaan dan u gewend bent. Het COVID19-virus is nog steeds niet onder controle. Sterker nog, het virus klopt op de deur, want binnen diverse jeugdteams worden er al spelers getest.

ZWB volgt hierin de landelijke richtlijnen. Deze richtlijnen vragen om maatwerk en het nemen van verantwoordelijkheid door iedereen!  De belangrijkste richtlijn is dat we grote groepen mensen vermijden, waar nodig anderhalve meter afstand bewaren en in twijfelgevallen geen risico's nemen. Houdt dus rekening met elkaar! Wij verzoeken u om onderstaande tekst goed door te nemen. Lees hier ons actuele COVID19-protocol.

Daarnaast blijft ook de 'Veelgestelde vragen pagina' van de KNVB de komende tijd een belangrijke bron van informatie voor bezoekers en onze leden. Deze pagina wordt continu bijgewerkt met antwoorden op veel gestelde vragen die de KNVB ontvangt van verenigingen. Blijf deze pagina dus regelmatig in de gaten houden om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

=> Link naar KNVB Veelgestelde vragen over Corona pagina

De meeste vragen worden hier beantwoord zoals:

Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?
Mag een positief geteste speler meedoen aan trainingen of wedstrijden?
Welke mogelijkheden zijn er met het verplaatsen van wedstrijden?

Verder kwamen wij specifiek twee onderstaande vragen tegen die we hebben afgestemd met de verenigingsadviseur van de KNVB:

Wat te doen als we uitspelen bij een vereniging waar de regels niet nauw worden genomen en er een onveilige situatie is?

In dat geval adviseren we trainers/teamleiders om ter plekke te schakelen met het bestuur of ontvangstcommissie aldaar. Bij geen gehoor of niet genomen veiligheidsmaatregelen, mogen trainers/teamleiders besluiten weer te vertrekken met hun (jeugd)team. Het bestuur zal dan in afstemming een motiveringsbrief indienen bij de KNVB.

Hoe om te gaan met spelers die nog in afwachting zijn van een test. De rest van het team dan niet trainen of spelen?

Volgens de RIVM-richtlijnen moeten spelers met klachten thuis blijven en de rest kan dan trainen. Indien de spelers recent langer dan 15 minuten in aanraking zijn geweest binnen de 1,5 meter, nemen we geen risico. Zorgvuldigheid en gezondheid gaat dan voor! Waarom zouden we het risico nemen? Het is toch een grillig seizoen!

Ons advies: laat spelers ook bij uitwedstrijden thuis omkleden en douchen en houd ze niet langer dan 15 minuten binnen de 1,5 meter!

Samen zijn we vv Zinkwegse Boys. Op onze vereniging spreken we elkaar zo nodig positief aan. In voorkomende gevallen kan het zijn dat u door een lid, een bezoeker, een coördinator, een vrijwilliger van de kantine of een bestuurslid wordt aangesproken. Toon dan begrip voor elkaar en volg instructies a.u.b. op. Nogmaals; wij zijn samen Zinkwegse Boys en hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid! We doen een appel op ieders gezond verstand. Voorkom onveilige situaties en we kunnen door met onze hobby! Laten we het met zijn allen doen!

Veel plezier daarbij!

Het bestuur.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!