OnweerMede door het onweersincident bij één van onze jeugdteams willen wij jullie graag wijzen op
de enorme gevaren die onweer met zich mee kan brengen. Mede door dit gevaar zijn er
delen wij graag de volgende regels met jullie welke ook vanuit de KNVB zo opgesteld zijn:

Het jeugdbestuur wijst een ieder op zijn / haar verantwoordelijkheid! Onderstaande zijn
vuistregels, gebruik ze in combinatie met gezond verstand!

1. Wanneer vooraf bekend is dat er onweer kan komen tijdens een wedstrijd of training,
vraag dan leiders, ouders of andere toeschouwers waakzaam te zijn bij de ontwikkelingen
van het weer. Houd goed de lucht in de gaten!

2. Onweer wordt gevaarlijk voor spelers, toeschouwers en andere aanwezigen als de tijd die
verloopt tussen het zien van de bliksemflits en de daaropvolgende donder, minder is dan
tien seconden. Dit betekent dan dat het onweer zich globaal op drie kilometer afstand
bevindt. Aangezien onweer zich snel kan verplaatsen, is het dan tijd maatregelen te treffen.
Let op: Onweer kan zich soms heel plotseling aankondigen, al gaat er meestal wel een
dreigende weersontwikkeling aan vooraf. Dus nogmaals, blijf alert op ontwikkelingen!

3. Is het tijdsverschil tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder minder dan
tien seconden, onderbreek de wedstrijd of training dan onmiddellijk. Het is nog wel eventjes
lopen ….en ga de kantine of kleedkamer binnen. Stel, je wordt door onweer overvallen. Het
is te dichtbij om een schuilplaats te vinden. Tussen donder en bliksemflits zitten minder dan
drie à vijf seconden.

In zo’n geval kun je maar één ding doen: de hurkzit aannemen. Hurk neer en zet uw voeten
zo dicht mogelijk bij elkaar, het contact met de grond zo klein mogelijk makend. Ga vooral
niet op de grond liggen! Hoe groter het aanrakingsoppervlak met de grond, hoe groter de
kans dat een deel van de bliksemstroom jouw lichaam treft. De bliksemstroom kan zich na
een inslag in alle richtingen verspreiden. Blijf bovendien op minimaal drie meter afstand van
lichtmasten en metalen afrasteringen. Dergelijke, hoge constructies kunnen, door bliksem
getroffen, in de aangrenzende grond gevaarlijke stapspanningen veroorzaken. Afrasteringen
kunnen bliksemstromen over honderden meters naar je toe geleiden. Steek geen paraplu op
en blijf niet in groepjes staan, je verkleint daarmee het risico om door de bliksem te worden
getroffen.

4. Spelers, scheidsrechter, trainers en overige toeschouwers trekken zich terug in de
kantine of kleedgebouwen. Overleg met medetrainers en/of leiders of het verantwoord is om
wedstrijden of trainingen wel of niet te hervatten! Doe allemaal hetzelfde!! Verlaat de
schuilplaats niet eerder dan het moment waarop tussen bliksemflits en donder meer dan tien
seconden zit.

5. Meld de reden van de (tijdelijke) onderbreking van de wedstrijd/training. Tijdens
wedstrijden verzoekt het bestuur van de ontvangende vereniging of afgevaardigden daarvan
(via de geluidsinstallatie) de toeschouwers een schuilplaats in de gebouwen of auto’s te
zoeken.

6. De wedstrijd kan maximaal dertig minuten worden onderbroken. Staak daarna de
wedstrijd definitief. Eerder definitief staken is ook mogelijk als bijvoorbeeld door enorme
neerslag het veld onbespeelbaar is geworden. Het definitief staken binnen dertig minuten
behoort wel een uitzondering te zijn.

7. Laat de spelers ook niet naar huis vertrekken, terwijl het nog onweert of het onweer nog
dichtbij is.

8. Bliksembeveiliging: Het verdient aanbeveling alle op het terrein aanwezige gebouwen te
voorzien van een bliksembeveiligingsinstallatie. Deze gebouwen bieden dan de daarin
aanwezige personen veilige schuilgelegenheid bij onweer.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!