Missie/Visie/Kernwaarden

1. Visie jeugdafdeling ZWB
Een sportvereniging levert een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang in de samenleving. ZWB ziet het als haar taak om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van spelers. Dit geldt niet alleen voor het voetballeerproces, maar ook aspecten als waarden, normen en het omgaan met gestelde regels. Daarnaast zijn zaken als teamgeest en clubbinding belangrijke factoren binnen onze vereniging.

ZWB is een recreatieve voetbalclub waarbij het prestatieve karakter minder prominent centraal staat, maar meer zaken als ontwikkeling op het gebied van sociale omgang met elkaar, met clubgenoten, met tegenstanders en met overige omstanders en belanghebbenden te bewerkstelligen. Voetbal is een teamsport en laat spelers de waarde van anderen ervaren. Hierbij wordt beoogd de spelers een mentaliteit bij te brengen die zich laat kenmerken door inzet, doorzettingsvermogen, het leren genieten van winst, het leren tegen je verlies te kunnen, het respecteren van scheidsrechters, tegenstanders, medespelers, begeleiders, publiek en overige omgevingsfactoren.

2. Missie jeugdafdeling ZWB
De ZWB is als amateurvereniging van mening dat de jeugdvoetballers een belangrijk deel zijn van de club. Zowel voor de club als voor de spelers is het van groot belang dat jeugdspelers op een goede manier worden begeleid, zowel voetbalinhoudelijk als sociaal-emotioneel. Centraal in het begeleiden van jeugdspelers is dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen om zodoende het maximale te halen uit hun (voetbal) mogelijkheden. ZWB biedt de mogelijkheid voor jeugdspelers uit de omgeving om zich op sportief, sociaal en emotioneel gebied te ontwikkelen door op een plezierige manier zowel op prestatief als recreatief in competitieverband te kunnen voetballen.

Voor optimale omstandigheden van de jeugdspelers hanteert ZWB de drie P’s:

1. Persoonlijke aandacht
2. Plezier
3. Planmatige groei

2.1. Persoonlijke aandacht: omdat we een kleinschalige en overzichtelijke vereniging zijn met twee velden. En waar iedereen elkaar kent en waar een grote mate van saamhorigheid en clubbinding is. Bij ons is het ieder lid dat telt ongeacht niveau of elftal waarin je speelt. Voorbeelden zijn ons G-team, kennis en expertise van jeugdtrainers rondom kinderen met een rugzakje of gebruiksaanwijzing en beheersbare aantallen om veel leden te kennen.

2.2. Planmatige groei: daarvoor hanteren wij een voetbalfilosofie met veel aandacht voor techniektraining tussen het 6e en 14e jaar en daarna meer accent op tactische spelopvattingen voor de Hollandse school vanuit de KNVB.

2.3. Plezier: de spelertjes moeten het naar hun zin hebben, ook als er verloren wordt. Verliezen hoort er bij. Verder is teamgeest, groepsdynamica en teamprestatie ook heel belangrijk. Positieve coaching daarbij is belangrijk. Plezier gaat juist samen met het gevoel dat je je ontwikkelt en dat je daardoor zelfvertrouwen krijgt als voetballer. De derde P is het gevolg als de eerdere P’s goed ingevuld zijn.

3. Kernwaarden trainers en leiders ZWB

3.1. Plezier:

 Rolgebonden principes:

 1. Positief coachen: benoem wat er goed gaat en veel complimenten en daarmee zelfvertrouwen geven.
 2. Hanteren van ‘ieder lid telt’ Toon respect voor iedereen, ongeacht achtergrond en aanlegfactor
 3. Corrigeer jeugdspelers, ouders of supporters die overschrijdend gedrag laten zien
 4. Breng (club)waarden bij over bijv. pestgedrag, omgaan verlies, respect, discipline en teamwork.

3.2. Persoonlijke aandacht:

 Rolgebonden principes:

 1. Heb regelmatig 1-op-1 contact met alle ouders en peil de tevredenheid
 2. Bij onze kleinschaligheid maakt persoonlijke aandacht het verschil. Heb oog en oor voor zaken buiten het voetbalveld bij de spelers en wees daarop attent.
 3. Hanteer afspraak = afspraak naar elkaar: zeg wat je doet en doe wat je zegt
 4. Zorg dat je rol en taken duidelijk zijn naar de andere stafleden en neem zonodig zelf actie om dit te verduidelijken. Val elkaar niet af naar ouders, bespreek intern.

 3.3. Planmatige groei:

 Rolgebonden principes:

 1. Voorkom ‘vlak trainen’ of bezigheidstherapie, maar lever een bijdrage aan het de rode draad van Jeugdtalentprogramma.
 2. Volg de spelers in hun ontwikkeling en stem regelmatig af/bij met de ouders
 3. Ken de mogelijke ‘gebruiksaanwijzing’ die relevant zijn in de begeleiding op het veld en laat je hierop voortdurend informeren door de ouders
 4. Verbinders: wees het voorbeeld voor de jeugdspelers met consistent voorbeeldgedrag

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!