BRHC

Blauw Rode Heeren Club (BRHC)

Opgericht d.d. 30 oktober 1998

Tijdens een voetbal loze zaterdag, begin oktober 1998, is aan de huidige BRHC stamtafel, het idee ontsprongen tot het oprichten van een supportersvereniging binnen de v.v. Zinkwegse Boys.

Onder het genot van een gerstenatje tijdens het oeverloos slap ouwehoeren tussen de toenmalige Zinkwegse Boys voorzitter, Dick van Leenen, ons Moppie, Piet de Groot en ondergetekende, heeft de Blauw Rode Heeren Club het levenslicht gezien.

Onder het motto : “elke zichzelf respecterende voetbalvereniging heeft wel een Club van 100 of een supportersvereniging, waarom Zinkwegse Boys niet ??”.

Om het oudbakken “Club van 100” ed. te vermijden, werd de naam “Blauw Rode Heeren Club” met algehele instemming, van bgn. vier Heeren, verkozen.

Op 21 Oktober 1998 werden 45 brieven verzonden aan kandidaten, die wellicht een bijdrage zouden kunnen leveren tot de werkelijke oprichting van de Blauw Rode Heeren Club.

Een informele vergadering werd vastgesteld op 30 oktober 1998.

Tijdens deze oprichtingsvergadering zou Heer M. van der Giesen optreden als Voorzitter en Heer Dick van Leenen als Notulist. Op deze vergadering waren van de genodigden elf personen aanwezig, terwijl zeven aangeschrevenen zich afgemeld hadden, maar met de toezegging, lid te willen worden van de op te richten club.

Na tekst en uitleg inzake de doelstelling van deze club, volgt omstreeks 23.00 uur de werkelijke oprichting van onze “Blauw Rode Heeren Club”.

In zijn notulen memoreert de Notulist als volgt : …….Graag feliciteer ik alle oprichters van deze “Bauw Rode Heeren Club” van harte met deze moedige en dappere daad, die van grote historische en geschiedkundige waarde zal blijken.

Over honderden jaren zal men nog steeds met respect spreken over die “Blauw Rode Heeren” van het eerste uur.

De doelstellingen van de club werden in statuten vermeld, welke tijdens de eerste vergadering, na de oprichting, van 29 januari 1999 werden goedgekeurd door de voltallige vergadering.

Het belangrijkste Artikel van de Statuten is Art. 3)…….zij stelt zich ten doel de bevordering van het gezellig verkeer van de leden onderling, het bespreken van het wel en wee van de v.v. Zinkwegse Boys, zei het op luchtige en vreedzame wijze. Zij stelt zich verder ten doel, het jaarlijks beschikbaar stellen van een somma geld, verkregen uit de contributie der leden, aan de v.v. Zinkwegse Boys voor een project ten bate van de v.v. Zinkwegse Boys.

Bij de eerste Jaarvergadering, gehouden op 5 nov. 1999, telde de BRHC 40 betalende leden en 2 kandidaat leden.

Tijdens vergaderingen worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals : Kaart-, Sjoel- en Dartwedstrijden. Verder in januari het “BRHC Clubkampioenschap Spijkerslaan"  en in mei een onderlinge voetbalwedstrijd om de “Adrie van Dam Memorial”.

Twee jaarlijks terugkerende fenomenen zijn in maart het “BRHC dinerbuffet” en tijdens de Jaarvergadering in november  het “BRHC Spareribsdiner”.

Tijdens het vijfjarig bestaan, d.d. 30/10/2003 telde de BRHC 86 leden.

Op 27/05/2005 werd een mijlpaal bereikt d.m.v. het registreren van het 100ste BRHC lid.

Bij het 10 jarig bestaan (30/10/2008) telde de BRHC 121 leden en werd de door de BRHC bekostigde nieuwe bar geopend door het oudste lid, Notulist Heer Piet de Groot en de Voorzitter van Zinkwegse Boys, Heer Leon Hoek.

Het 15 jarig bestaan werd gevierd met 132 BRHC leden op 30/10/2013.

En in 2018, op weg naar het 20 jarig bestaan, telde de BRHC 141 leden.

Op 30/10/2018 bestond de “Blauw Rode Heeren Club” 20 jaar !!

Deze dag telde de BRHC 139 leden, waaronder 2 Ereleden en 1 Buitengewoon lid.

Dit gedenkwaardige feit werd op 30 november gevierd in de kantine van onze voetbalvereniging Zinkwegse Boys in de aanwezigheid van 95 “BRHC” leden en leden van het bestuur van Zinkwegse Boys.

Tijdens deze 100ste Bijeenkomst werden 20 leden in het zonnetje gezet vanwege hun 20 jarig lidmaatschap.

Nieuwe mijlpalen bereikt. Tijdens de vergadering van 25/10/2019 (101ste) mocht de BRHC haar 150ste lid aanvaarden en werd op de bijeenkomst van 29 maart 2019 tijdens het jaarlijkse BRHC diner het leden aantal uitgebreid naar 159 !!!

Aldus, geachte Zinkweggers, websitebezoekers en anderen, de oprichtingsvergadering van 21 oktober 1998 heeft ons geen windeieren gelegd.

Van 11 oprichtende Heeren naar een huidig ledenbestand van 159.

Mocht U zich geroepen voelen lid te willen worden van de “Blauw Rode Heeren Club”, schroom niet, Zinkwegger of niet Zinkwegger. Meldt U zich spontaan bij een van de Heeren of bij het Bestuur van de “BRHC”.

Bestuur:

M. van der Giesen (Voorzitter)

C.A.A. Vos (Vice Voorzitter)

A. de Regt (Penningmeester)

A. Verkerk (Notulist)

Zinkweg (Gem. Oud-Beijerland), 3 april 2019.

 

Van de Voorzitter,

M. van der Giesen.

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!